itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

Miesiąc: maj 2023

Jakie są możliwości pracy dla absolwentów studiów archiwistyki?

Czy po studiach z archiwistyki można znaleźć pracę? Gdzie, poza archiwami państwowymi znajdą pracę absolwenci archiwistyki? Czy warto studiować archiwistykę?  Archiwistyka, czyli zbieranie i gromadzenie dokumentacji będzie potrzebne zawsze. Oczywiście, coraz częściej można spotkać cyfrowe archiwa, jednak nie wyklucza to…