itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

możliwości pracy
Zakupy

Jakie są możliwości pracy dla absolwentów studiów archiwistyki?

Czy po studiach z archiwistyki można znaleźć pracę? Gdzie, poza archiwami państwowymi znajdą pracę absolwenci archiwistyki?

Czy warto studiować archiwistykę? 

Archiwistyka, czyli zbieranie i gromadzenie dokumentacji będzie potrzebne zawsze. Oczywiście, coraz częściej można spotkać cyfrowe archiwa, jednak nie wyklucza to pracy wśród papierowych dokumentów. Absolwent tego kierunku w pracy będzie się zajmował zabezpieczaniem, ewidencjonowaniem, opisywaniem oraz udostępnianiem dokumentacji. Archiwista pilnuje także tego, by nikt niepowołany nie dostał się do archiwum oraz sprawdza, czy dokumenty wciąż nadają się do użytku. W przypadku cyfrowych archiwów pracownik zajmuje się digitalizacją dokumentów. Praca archiwisty jest dość odpowiedzialna, dlatego nie każda osoba będzie mogła ją podjąć. Archiwista powinien cechować się dokładnością, skrupulatnością, sumiennością oraz – co bardzo ważne – dużą cierpliwością. Archiwistyka studia (https://wwszip.pl/podyplomowe/zarzadzanie-dokumentacja-archiwistyka/) to przyszłościowy kierunek, dzięki któremu zdobywa się wszystkie niezbędne kompetencje do pracy z dokumentami.

Gdzie szukać pracy po studiach? 

Archiwistyka to nie tylko praca w państwowych archiwach, ale także w tych przyzakładowych. Oprócz tego absolwenci mogą szukać pracy w takich miejscach jak urzędy i inne instytucje publiczne, muzea, banki, szpitale, a nawet w bibliotekach. Wiele dużych korporacji także przyjmuje osoby, które ukończyły archiwistykę. W związku z postępującą digitalizacją można podjąć także pracę jako administrator baz danych i zarządzać dokumentacją elektroniczną. Każda firma prowadzi dokumentację, dlatego też biura potrzebują wykwalifikowanych osób, które będą skrupulatnie wykonywały powierzone im obowiązki. Utrzymanie porządku wśród dużej ilości umów czy faktur jest podstawą funkcjonowania każdego zakładu pracy, niezależnie od jego wielkości. Prawidłowy obieg dokumentów w firmie wpłynie na szybkość dziejących się wewnątrz procesów. Archiwista może zatem znacznie usprawnić działalność przedsiębiorstwa. Osoba, która utrzyma porządek w dokumentach oraz będzie w stanie szybko znaleźć potrzebne informacje, będzie niezwykle cenna dla każdego biznesu. Oczywiście poza pracą ściśle z dokumentami, dzięki swoim kompetencjom, archiwista może szukać pracy na stanowiskach biurowych. Skrupulatność i sumienność oraz zdobyta na studiach wiedza pomoże podczas wykonywania codziennych zadań.

Archiwistyka to przyszłościowy kierunek studiów, dzięki któremu każdy absolwent może mieć szansę na zdobycie dobrej pracy oraz rozwój kariery.