itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

faktoring z regresem
Biznes

Na czym polega faktoring z regresem?

Faktoring z regresem to najczęściej wybierana usługa faktoringu nie bez powodu. Jej koszty są niższe od faktoringu bez regresu. Czym jednak różnią się te dwie propozycje? Sprawdź, na czym polega faktoring z regresem i kiedy warto się na niego zdecydować!

Faktoring w skrócie

Usługa faktoringu daje przedsiębiorcom możliwość zbycia wierzytelności, które posiadają. Chodzi o faktury z długimi terminami płatności, które wystawiają swoim kontrahentom. Zamiast czekać, aż klient postanowi zapłacić fakturę, przedsiębiorca może sfinansować ją z wykorzystaniem faktoringu i otrzymać pieniądze w kilka godzin. 

To szczególnie cenne dla tych firm, które regularnie wystawiają faktury z odległymi terminami płatności, a przez to narażone są na zatory płatnicze. Dopóki wszyscy kontrahenci płacą na czas, sytuacja może nie wymagać podejmowania dodatkowych działań, jednak czasem nawet jedno spóźnienie (wystarczy, że będzie dotyczyło faktury o najwyższej wartości) może spowodować poważne kłopoty finansowe. 

W takim układzie przedsiębiorca może zwrócić się do firmy faktoringowej i zamówić usługę faktoringu. Cały proces odbywa się online – wystarczy złożyć wniosek na stronie internetowej faktora. Wypełnienie formularza zajmuje raptem kilka minut. Po tym czasie następuje wstępna weryfikacja, a kolejnym krokiem jest zaakceptowanie warunków umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego w przypadku stałej umowy. Następnie przedsiębiorca otrzymuje dostęp do Strefy Klienta, do której może zalogować się w każdej chwili, by sfinansować fakturę wystawioną na swojego kontrahenta. Nieco inaczej wygląda proces w przypadku jednorazowego faktoringu – tam akceptacja umowy odbywa się poprzez wprowadzenie w kodu SMS w Strefie klienta.

Faktoring z regresem i bez regresu – podobieństwa i różnice

Faktoring niepełny (z regresem) i pełny (bez regresu) to w gruncie rzeczy bardzo podobne usługi. Najistotniejszą różnicą pomiędzy nimi jest to, że w przypadku faktoringu bez regresu ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi w całości z przedsiębiorcy na faktora. To po stronie faktora leży monitoring należności i ewentualna windykacja w przypadku, gdy dłużnik nie zapłaci za sfinansowane faktury w terminie. Należy jednak pamiętać, że ten wariant faktoringu jest znacznie droższy.

Faktoring z regresem to nadal standardowy faktoring, a do tego najczęściej wybierana opcja. Działa on co do zasady identycznie jak faktoring bez regresu, ale w przypadku, gdy dłużnik nie zapłaci do 14 dni po upływie terminu płatności, przedsiębiorca będzie musiał pokryć należność i oddać środki faktorowi (który wcześniej wyłożył pieniądze za faktoranta). Z tego powodu faktoring z regresem warto stosować, gdy potrzebujemy środków wcześniej, ale mamy pewność, że nasz stały kontrahent jest uczciwy i zapłaci w terminie. Cechą charakterystyczną faktoringu z regresem są niższe koszty, ale także możliwość skorzystania z usług dodatkowych – w tym ubezpieczenia należności (w całości lub w części). 

Wybierając faktoring z regresem pamiętajmy o tym, że możemy także skorzystać z usługi monitoringu czy pełnej obsługi należności. W jej ramach faktor może nie tylko wysyłać powiadomienia do dłużników z prośbą o uregulowanie należności, ale także przeprowadzić pełną windykację, jeżeli zajdzie taka potrzeba.