itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

oleje mineralne
Zakupy

Co odróżnia oleje mineralne od syntetycznych?

Na rynku produktów rafineryjnych dostępnych jest kilka klas środków smarnych. To przede wszystkim uznawane za produkty wyższej jakości, a przez to dość drogie oleje syntetyczne, będące ich tańszym odpowiednikiem oleje półsyntetyczne i najtańsze mineralne. Przeciętny użytkownik spotyka się z tego typu klasyfikacją m.in. wówczas, gdy kupuje olej silnikowy do auta. Czym poza ceną różnią się tego typu produkty, jakie są ich właściwości i zastosowania?

Produkty mineralne i syntetyczne

Zgodnie z nazwą produkty mineralne są substancjami pochodzenia mineralnego. W przypadku olejów bazą do ich produkcji jest ropa naftowa, którą poddaje się mniej lub bardziej złożonym procesom rafinacji, wychwytując z jej składu niepożądane substancje i tym samym tworząc produkt o określonych właściwościach. Inaczej jest w przypadku olejów syntetycznych, które w powstają w laboratoriach chemicznych, w procesach syntezy chemicznej. Dzięki temu w ich składzie znajdują się jedynie powtarzalne substancje o pożądanych przez producenta właściwościach. Oczywiście współcześnie dostępne oleje syntetyczne i mineralne zwykle wzbogacane są dodatkowymi, podobnymi substancjami, takimi jak przeciwutleniacze czy inhibitory korozji. Dzięki temu stają się produktami trwalszymi, które lepiej chronią smarowane elementy. 

Zastosowania olejów mineralnych i syntetycznych

Niezależnie od sposobu produkcji wszystkie rodzaje olejów petrochemicznych wykorzystuje się w charakterze środków przeznaczonych do smarowania różnorodnych elementów i układów mechanicznych. Oleje syntetyczne i mineralne zapewniają poślizg i tym samym ograniczają tarcie, które stopniowo degraduje elementy i prowadzi do ich zniszczenia. Każdy olej syntetyczny jest dodatkowo wzbogacony specjalnymi substancjami, które nadają mu nowe właściwości. Tego typu olejów używa się m.in. do smarowania silników. Na stronie https://esklep.pesta.com.pl/grupy-towarowe/8000000025/oleje-syntetyczne-silnikowe można zaleźć kilkanaście różnych typów takich olejów, w różnych skalach lepkości, z dodatkami chroniącymi przed starzeniem, korozją, utratą właściwości smarnych w wyniku działania wysokich temperatur, zabrudzeniami i ich łączeniem w większe skupiska.   

Podstawową różnicą pomiędzy olejami syntetycznymi i mineralnymi jest ich baza. W przypadku olejów mineralnych bazą jest ropa naftowa poddana rafinacji, a w przypadku syntetyków głębokorafinowana baza olejowa pochodzenia mineralnego, dodatkowo oczyszczona i poddawana szeregu innych procesów, które mają sprawić, że wchodzące w skład oleju cząstki będą bardziej jednorodne.