itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

zmiana stanowiska pracy
Lifestyle

Zmiana stanowiska pracy – o czym musi pamiętać pracodawca?

Podejmując pracę pracownik godzi się na określone warunki finansowe, godziny pracy, a wreszcie na określone stanowisko pracy. Czasami jednak zachodzi potrzeba zmiany stanowiska pracy. Jak zrobić to prawidłowo?

Porozumienie zmieniające – co to jest?

Zmiana stanowiska pracy na mocy porozumienia zmieniającego to najprostsze rozwiązanie sytuacji. Jest to dobrowolna zgoda pracownika na zmianę stanowiska pracy. Najczęściej sytuacja taka zachodzi, gdy pracownik otrzymuje awans, który wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia lub innymi profitami.

Porozumienie zmieniające można również wykorzystać, gdy pracownik zmienia stanowisko na inne, ale równorzędne. Ważne jest, by pozostałe warunki pracy pozostały niezmienione.

Porozumienie zmieniające jest zawierane również, gdy pracownik przechodzi z pracy stacjonarnej na pracę on-line. Stanowisko pozostaje to samo, ale ulega zmianie warunek zatrudnienia, czyli miejsce wykonywania czynności zawodowych.

Jak prawidłowo wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające musi zostać zastosowane, gdy pracownik nie zgadza się na zmianę stanowiska pracy. Ważne jest, by zawierało ono informacje, że pracownik ma czas na odwołanie się od zaproponowanych warunków pracy. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od czasu, który pracownik spędził pracując w danej firmie.

Pracownicy, którzy pracują krócej niż pół roku mają 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Pracownicy, którzy przepracowali więcej niż pół roku, ale mniej niż 3 lata mają miesięczny okres wypowiedzenia. 3 miesięczne wypowiedzenie przysługuje osobom, które przepracowały ponad 3 lata.

W tym terminie pracownik może złożyć sprzeciw, jeśli tego nie zrobi nowa umowa zacznie obowiązywać.

Zmiana stanowiska pracy może również zostać wprowadzona bez porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego trzeba jednak pamiętać, że pracownik musi zachować dotychczasowe wynagrodzenie.

Ważne jest również, by stanowisko nie różniło się znacząco od poprzednio zajmowanego. Ważne jest, by pracownik mógł wykonywać pracę korzystając ze swojego wykształcenia oraz doświadczenia. Nie może to być również stanowisko, które będzie dużo niższe.

Trzeba pamiętać, że zmiana stanowiska pracy musi być skonsultowana ze związkami zawodowymi. Przed wręczeniem wypowiedzenia zmieniającego należy wystosować zapytanie do związków, czy pracownik podlega ochronie związku. Organizacja ma 5 dni na odpowiedź.

W sytuacji, gdy pracownik korzysta z ochrony związków zawodowych to do nich należy skierować informacje o zamiarze przedstawienia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego. Ważne jest, by w dokumencie znalazła się przyczyna wypowiedzenia.

Związek ma kolejne 5 dni na ustosunkowanie się do wypowiedzenia. Po tym terminie pracodawca może wręczyć wypowiedzenie pracownikowi.

Wypowiedzenie zmieniające powinno być wręczane przy świadku. W sytuacji, gdy pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia z całej sytuacji należy sporządzić notatkę służbową. Dzięki temu okres wypowiedzenia będzie trwał od momentu, w którym pracownik mógł zapoznać się z treścią dokumentu.