itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

czy pracodawca może zmusić do urlopu
Lifestyle

Czy pracodawca może zmusić do urlopu i w jakich sytuacjach?

Urlop jest czasem wolnym od pracy, który przewidziany jest w przepisach prawnych. W zależności od rodzaju urlopu, z jakiego skorzysta pracownik, może on dostawać za niego wynagrodzenie lub nie.

Rodzaje urlopów

Niektóre z urlopów są wykorzystywane podczas wyjątkowych sytuacji. Wyróżnić można następujące rodzaje urlopów:
* bezpłatny – celem tego urlopu jest możliwość nabrania energii przez pracownika, który w czasie odpoczynku nie otrzymuje wynagrodzenia, ale ma pewność, że pracodawca nie może go w tym czasie zwolnić. Urlop ten nie wlicza się do stażu pracy,
* okolicznościowy – jak sama nazwa wskazuje, przysługuje pracownikowi w czasie ważnej okoliczności. W czasie tego urlopu pracownik dostaje wynagrodzenie. Długość urlopu uzależniona jest od okoliczności, na jaką zostaje wzięty oraz od powiązań rodzinnych. Urlop ten trwa dwa dni w przypadku własnego ślubu, narodzin dziecka, śmierci oraz pogrzebu matki, ojca, małżonka lub dziecka. Jednodniowy urlop okolicznościowy przysługuje w czasie ślubu potomstwa lub śmierci i pogrzebu rodzeństwa, dziadków lub teściów,
* na żądanie – urlop ten może wziąć każdy pracownik i trwa on nie dłużej niż 4 dni. Dni te wykorzystać można jednorazowo lub w kilku odstępach czasu. Z tego urlopu pracownik może skorzystać tylko wtedy gdy ma prawo do urlopu wypoczynkowego, ponieważ urlop ten jest częścią urlopu wypoczynkowego wynoszącego 20 lub 26 dni. Tego rodzaju urlopu nie planuje się z wyprzedzeniem,
* opieka nad dzieckiem – pracownik mający dziecko w wieku do lat 14 ma prawo do 2 dni lub 16h płatnego urlopu,
* ojcowski – może z niego skorzystać tylko ojciec dziecka. Urlop ten trwa 14 dni i można wykorzystać go w dwóch równych częściach. Ojciec dziecka może wykorzystać ten urlop do czasu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia,
* macierzyński – przysługuje matce dziecka, a jego długość zależna jest od ilości urodzonych dzieci w jednym terminie.
* rodzicielski – jest to urlop przysługujący po urlopie macierzyńskim i jego długość także zależna jest od ilości urodzonych dzieci podczas jednego porodu,
* wychowawczy – urlop ten przysługuje w celu opieki nad dzieckiem do jego 6 urodzin. Urlop ten może być przydzielony jeśli pracownik przepracował 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym,
* na poszukiwanie pracy – jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie z pracy, wówczas pracownik otrzymuje 2 lub 3 dni robocze na znalezienie nowej pracy. Ilość dni zależna jest od długości okresu wypowiedzenia,
* szkoleniowy – przysługuje pracownikowi, który chce podnieść swoje kwalifikacje.

Czy pracodawca może zmusić do urlopu?

Zgodnie z prawem urlop niewykorzystany w danym roku przechodzi na rok następny, a pracownik ma obowiązek wykorzystać go do 30 września. Jeśli urlop ten nie zostanie wykorzystany przez pracownika, wtedy pracodawca może wysłać go na urlop przymusowy.
Druga sytuacja, kiedy to pracodawca może wysłać pracownika na urlop, występuje, gdy pracownik dostaje wypowiedzenie i ma do wykorzystania dni urlopu. Jeśli pracownik nie wykorzysta tego urlopu, wówczas pracodawca musi wypłacić pracownikowi za niego pieniądze.