itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

amortyzacja samochodu
Motoryzacja

Amortyzacja samochodu – co warto o niej wiedzieć?

Przedsiębiorca, który zakupi do swojej firmy samochód, ma możliwość dokonywania odliczeń podatkowych z tytułu amortyzacji, czyli obniżenia wartości danego środka trwałego związanego z jego zużyciem. Czym dokładnie jest jednak amortyzacja samochodu, jakie są metody jej obliczania, a także co najważniejsze, czy istnieją w tym wypadku jakieś limity finansowe?

Czym jest amortyzacja?

Zanim jednak przejdzie się do najważniejszych spraw, czyli tego, w jaki sposób oblicza się amortyzację, najpierw warto się zastanowić nad tym, czym ona tak właściwie jest. Czym jest ten mechanizm i na czym konkretnie polega?
Amortyzacja to specjalny mechanizm, który umożliwia obniżenie wartości danego dobra wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy poprzez jego zużycie. Jest to dość logiczne, ponieważ samochód roczny jest o wiele mniej wart na rynku wtórnym niż ten, który dopiero co wyjeżdża z salonu.

Jakie są sposoby naliczania amortyzacji?

Jak jednak można się domyślić, nie ma jednego obowiązującego sposobu naliczania amortyzacji, lecz są aż trzy różne rozwiązania. Czym się one charakteryzują i kiedy powinno się stosować każdy z nich?

Zdecydowanie najpowszechniejszą metodą amortyzacji jest wersja liniowa. W jej założeniu przyjmuje się, że wartość auta spada liniowo, czyli inaczej mówiąc – równomiernie przez cały rok. Przyjmuje się roczną stawkę amortyzacji na poziomie 20% początkowej wartości pojazdu, czyli można ją odliczać przez 5 lat.

Drugim popularnym sposobem obliczania amortyzacji jest metoda przyspieszona. Aby móc ją zastosować, trzeba jednak spełnić dwa warunki, czyli użytkowanie auta musi być bardzo intensywne, a także warunki, w których będzie użytkowany samochód, wymagają od niego naprawdę niezwykłej sprawności technicznej. Jeśli przesłanki te zostaną spełnione, odliczane już 20% wartości początkowej pojazdu można jeszcze pomnożyć przez 1,4. Oznacza to, że roczna amortyzacja wyniesie 28% i skróci się do 3 lat i 7 miesięcy.

Ostatnim z popularnych rozwiązań, jeśli chodzi o amortyzacje pojazdu, jest metoda jednorazowa. Stosuje się ją w sytuacji, gdy wartość zakupionego do firmy pojazdu nie przekracza 10 tysięcy złotych. W takim wypadku, jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, to kwota 10 tysięcy będzie określona jako netto, a dla podatników zwolnionych z płacenia VAT będzie to kwota brutto. W takim wypadku istnieje możliwość odliczenia całości tej kwoty.

Czy istnieją limity związane z odliczaniem amortyzacji?

Warto się jeszcze na sam koniec zastanowić nad tym, czy istnieją jakieś maksymalne kwoty, które mogą zostać odliczone z tytułu amortyzacji samochodu. Jak się okazuje, takie limit istnieją, lecz są określone na dość wysokim poziomie, więc przeciętnemu przedsiębiorcy raczej trudno będzie do nich sięgnąć. W przypadku klasycznych aut spalinowych maksymalna kwota amortyzacji określona została na poziomie 150 000 złotych, natomiast w przypadku samochodów z napędem elektrycznym na poziomie 225 000 złotych. Jak więc widać, są to więc kwoty stosunkowo wysokie.