itsyourlife.pl

itsyourlife.pl – blog tematyczny – lifestyle

umowa kupna samochodu
Motoryzacja

Jak właściwie przygotować umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Kiedy zawieramy transakcję kupna-sprzedaży samochodu osobowego, z jednej strony chcemy jak najwięcej zaoszczędzić, z drugiej liczymy na najlepszej jakości samochód, który posłuży nam przez wiele lat. Sprzedający chce korzystnie sprzedać swój produkt, zachwalając go z każdej strony, kupujący natomiast szuka samochodu idealnego, w odpowiednio niskiej cenie. Najważniejszą kwestią podczas całej transakcji kupna-sprzedaży samochodu jest umowa, która powinna zostać zawarta zgodnie z obowiązującym prawem. Ważne, aby został sporządzony dokument, w którym znajdą się najważniejsze kwestie, aby potem obie strony mogły ustawowo respektować swoje prawa i obowiązki względem zawartego dokumentu.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Sam kodeks cywilny nie określa dokładnie jak powinna wyglądać taka umowa, dlatego nie istnieje wymóg aby została spisana w formie pisemnej. Mimo to, zwykle transakcja kupna-sprzedaży jest finalizowana podpisaniem umowy, albowiem jest ona niezbędna do przedłożenia w wydziale komunikacji oraz w urzędzie skarbowym. Także przedsiębiorcy potrzebują udokumentowania zakupu nowego samochodu, albowiem jest ona dowodem w prowadzonych księgach firmowych. Jakie elementy powinna zatem posiadać umowa kupna samochodu, aby była właściwym dokumentem dla obu stron transakcji? Przede wszystkim powinna zawierać dokładne dane osób fizycznych bądź konkretnego przedsiębiorstwa, jeżeli samochód jest sprzedawany bądź kupowany przez firmę. Wśród danych osobowych powinno znaleźć się imię i nazwisko, numer pesel, numer dowodu osobistego bądź paszportu oraz dokładne dane zamieszkania. W przypadku działalności gospodarczej, która bierze udział w transakcji kupna-sprzedaży, oprócz powyższych informacji, niezbędny będzie także NIP i REGON firmowy. Kolejnym punktem w umowie powinien być sposób zawarcia transakcji, należy w niej wskazać czy jest to przelew bankowy, zapłata gotówką i jaka dokładnie jest kwota zawieranej transakcji. Na dokumencie powinna się obowiązkowo znaleźć data wraz z miejscem zawarcia umowy, szczegółowe dane sprzedawanego pojazdu oraz czytelne podpisy obu stron. Strona kupująca jest zobowiązana do sprawdzenia stanu technicznego auta oraz numeru VIN, natomiast strona sprzedająca ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi wszystkie dokumenty związane ze sprzedawanym autem.

Jak zawrzeć umowę kupna-sprzedaży na dwóch właścicieli?

Istnieje możliwość zakupu samochodu przez dwóch właścicieli, wtedy nadawany jest status współwłaściciela. Czy w związku z tym umowa kupna-sprzedaży samochodu posiada inną formę? Czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty? Sprzedaż odbywa się na takich samych warunkach, jedyną różnicą jest fakt, że w umowie znajduje się zapis związany z zakupem przez współwłaścicieli, a co za tym idzie znajduje się tam więcej danych osobowych oraz czytelne podpisy wszystkich osób biorących udział w transakcji. Podobnie jest w przypadku sprzedaży samochodu przez współwłaścicieli, obie osoby muszą wyrazić zgodę na sprzedaż i być wpisane ze wszystkimi danymi do dokumentu. W innym przypadku pojazd jest sprzedawany jako współwłasność z poprzednim właścicielem.